Dnes nás čeká ustavující zasedání zastupitelstva Moravské Třebové. Na ustavujícím zasedání nově zvolení zastupitelé složí slib, čímž se teprve oficiálně stanou zastupiteli. Následně se bude volit nová rada města včetně starosty a místostarostů, zastupitelé si odsouhlasí odměny na neuvolněné pozice a zřídí výbory zastupitelstva.

Celý navržený program: 1. Zahájení 2. Složení slibu členů zastupitelstva 3. Zvolení volební a návrhové komise, ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 4. Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva města 5. Podněty a připomínky občanů 6. Stanovení počtu členů rady města, počtu místostarostů, určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni 7. Schválení způsobu volby starosty, místostarosty (místostarostů) a dalších členů rady města 8. Volba starosty, místostarostů a dalších členů rady města 9. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města 10. Náhrady neuvolněným členům zastupitelstva 11. Zřízení výborů zastupitelstva města 12. Různé 13. Závěr

Podkladové materiály zde: * Kompletní podklady k zastupitelstvu 05.11.2018 ke stažení ve formátu ZIP

1: {{ '/assets/181105.zip' | relative_url }}