V pátek schválila členská základna místního sdružení Svitavsko Pirátům v Moravské Třebové podpis na koaliční smlouvě. Koalici na další 4 roky budou v Moravské Třebové tvořit tyto hnutí a strany: Srdcem Třebováci, ODS, Změna pro Třebovou, KDU-ČSL & SVOBODNÍ a Česká Pirátská strana. Povolební situace v Moravské Třebové byla komplikovaná, nevraživost mezi místními politickými uskupeními, která se zde za minulé 4 roky budovala, zasáhla i do povolebních vyjednávání. Vytvořily se zde dva nesmiřitelné bloky: ODS, KDU, TOP09 a Srdcem Třebováci na jedné straně a ČSSD, KSČM a SNK na straně druhé.

Byli jsme osloveni hnutí Srdcem Třebováci zúčastnit se koaličních jednaní s bývalou opozicí, která získala dohromady 13 mandátů. V této koalici jsme měli být čtrnáctým hlasem. Naší jedinou podmínkou byla jedenáctičlenná koalice bez hnutí ANO. No a protože se ANO nakonec se Srdcem Třebováky nedohodlo na personálních otázkách, vstoupili jsme aktivně do koaličního jednání.

Po čtrnáctidenním vyjednávání jsme se s ostatními koaličními stranami dohodli na programových prioritách. Našli jsme shodu v podstatě ve všech bodech našeho programu a našemu radnímu byly přislíbeny gesce otevřená radnice, sport a kultura. Za to jsme ustoupili z našich představ na poměrnější obsazení funkcí starosty a místostarostů, které by spravedlivěji reflektovalo počet hnutí a stran v koalici. Sami jsme žádnou funkci nepožadovali. Být součástí vládní koalice je příslibem našim voličům, že náš program dojde lépe ke svému naplnění. Chceme otevřít radnici a konečně přiblížit občanům rozhodovací procesy města. Naším transparentním přístupem chceme jít příkladem celému regionu. Na nosných tématech, jako je bytová výstavba a podpora podnikání se shodneme i s dalšími koaličními partnery a nebude problém pro naše plány najít většinu v radě. Podrobné programové prohlášení vydá nová koalice na přelomu roku.

koaliční smlouva: https://forum.pirati.cz/download/file.php?id=20285